Monday, February 28, 2011

Nancy Timbal-Balasan

Nancy Timbal-Balasan
Komiks Editor

Noong dekada 90, sa Affiliated Publication ko nakilala bilang editor ng bagong komiks na inilathala nila noon si Nancy Timbal - Balasan. Pinamamatnugutan niya ang Monster at Engkantasya Komiks. Naging contributor din niya ako dito. Naging kakumpitensiya ng mga komiks na hinahawakan niya ang mga komiks ng GASI at Sonic Triangle Publication na may kaparehong tipo ng kuwento na nilalaman.Ang Engkantasya Komiks na pinamatnugutan
ni Nancy

Reference:
Komixpage Files

No comments: