Monday, September 26, 2016

Dyangga, Grechin and Ngasab


Noong 1966, isang monster (octopus na may ulo ng tao)  ang nilikha at ipinakilala ni Virgo Villa (Mars Ravelo) sa mga pahina ng United Komiks (PSG Publcation). Tinawag niya itong DYANGGA. Naka-tandem niya sa obrang ito ang dibuhistang si FC Perona.


1993 nang lumikha rin si Jim Fernandez ng isang monster (kalahating tao, kalahating alupihan). Si GRECHIN. Ipinakilala ni Mr. Fernandez ang komiks character na ito sa mga pahina ng Pinoy Komiks (GASI) ka-tandem ang dibuhistang si Jimmy Flores.


Dekada 90 rin lumabas sa mga pahina ng Space Horror Comix ang monster komiks character na nilikha ni Jojo Ende. Tinawag niya itong NGASAB (kalahating tao, kalahating buwaya). Sa ads ng naturang orbra, ang dibuhistang si Joe Mari Mongcal ang nagdibuho nito.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga monster komiks characters na sina Dyangga, Grechin, at Ngasab.

Friday, September 23, 2016

Floradema, Dukesa and Morbida


Noong dekada 60, isang nobela ang sinulat ni Pablo S. Gomez. Dito niya pinakilala ang komiks character na si FLORADEMA. Lumabas sa mga pahina ng Espesyal Komiks (Ace Publication) ang obrang ito ni PSG. Ibinalik niya ang komiks character na ito noong 1976 pero sa mga pahina na ng Teens Weekly Komiks (GASI) ito nalathala.


Ang komiks character niyang si DUKESA ay sa mga pahina naman ng Aliwan Komiks (GASI) sinubaybayan ng mga komiks readers noong 1983. Naka-tandem niya sa pagbibigay buhay at larawan sa obrang ito ang dibuhistang si Charlie Baldorado.


Late 80’s (1989) lumabas at ipinakilala sa mga pahina ng Holiday Komiks (GASI) ang isa pang komiks charater na likha ni PSG, si MORBIDA. Si Joey Otacan ang nagdibuho ng nobelang ito ni Mang Pablo.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Floradema, Dukesa at Morbida.Tuesday, September 20, 2016

Superlabo, Starboy and Masel Boy

Isa sa nagbibigay kaaliwan sa mga komiks readers ang mga nilikhang  cartoon characters ng ating mga kartunista. Dito hitik at nangunguna  ang Pilipino Funny Komiks na naging paboritong babasahin ng mga kabataan noon. Dahil dito, nararapat lang nating pagbalikang tanaw ang ilan sa kanila na napagtiyagaan kong i-compile para sa Komixpage.


Si SUPERLABO ang isa sa superhero cartoon character na kinatutuwaan ng mga batang nagbabasa ng Pilipino Funny Komiks noong 1979. Nilikha siya ng komiks illustrator/writer/cartoonist na si Mr. Jun Dayo.


Noong 1987, ipinakilala naman ng writer na si Nico Arellano ang kanyang cartoon superhero character na si STARBOY. Naka-tandem ni Nico ang cartoonist na si Baluyot.


Sa mga pahina ng Pilipino Funny Komiks din lumabas  ang cartoon character na nilikha at iginuhit ni Mannie Villegas, Si MASEL BOY. Ang nakatutuwang superhero na ito ay nalathala noong 1988.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga cartoon superhero characters na sina Superlabo, Starboy at Masel Boy.


Saturday, September 17, 2016

Jargo, Mighty Rock and Bob Steel


Bato at Bakal, sila ang mga komiks hero na ipi-feature ko ngayon. Unahin natin si JARGO (Ang Taong Bakal). Mula si Jargo sa seryeng kinatha at iginuhit ni Eufronio “ER” Cruz na lumabas at nalathala sa mga pahina ng Liwayway Komiks noong 1968.


Si MIGHTY ROCK na ipinakilala ng sumulat nito na si OB Pangilinan ay nalathala naman sa mga pahina ng Pinoy Komiks. Isinalin ito sa pelikula ng Lea Production noong 1969 sa ilalim ng pamamahala ni Nilo Saez. Ang actor na si Jing Abalos ang gumanap dito bilang si Mighty Rock.


Isa namang makabagong mandirigma si BOB STEEL na nilikha at ipinakilala ng writer/illustrator na si Hal Santiago. Sa mga pahina ng Holiday Komiks (GASI) nalathala at nasubaybayan ang new adventure ng karakter na ito ni Hal Santiago noong 1983.


Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Jargo, Mighty Rock at Bob Steel.

Tuesday, September 13, 2016

Alamid, Kidlat and Alyas Tipaklong


Isa pang limot na komiks character ang kinatha at iginuhit ng ating National Artist na si  Francisco V. Coching.  Tinawag niya itong “Ang ALAMID”.  Ang pakikipagsapalaran ng karakter na ito ay nalathala at nasubaybayan sa mga pahina ng Saga-Saga Magasin noong 1946.


Noong dekadang ito (1946) rin ipinakilala ng writer/novelist na si Damy Velasquez ang nilikha niyang komiks character, si KIDLAT. Sa mga pahina naman ng kauna-unahang aklat-komiks (Halakhak Komiks) sa Pilipinas, lumabas ang obrang ito ni Damy, ka-tandem ang dibuhistang si Jessie Santos.


Pagkatapos ng dalawang dekada, isang komiks character na tinawag na ALYAS TIPAKLONG ng awtor nitong si DG Dumaraos ang ipinakilala. Nalathala ang karakter na ito sa mga pahina ng Paraluman Komiks noong 1966, na isinalarawan ng dibuhistang si Mar Robles.


Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks character na sina Alamid, Kidlat at Alyas Tipaklong.

Friday, September 9, 2016

Turgesius, Ericson and Aram


1976 nang ipakilala at malathala sa mga pahina ng Teens Weekly Komiks (GASI) si TURGESIUS. Mula siya sa  panulat ni J. Pepito Marquez, ka-tandem ang dibuhistang si Vic Catan Jr.


Ang komiks character na si ERICSON ay isang katha’t guhit ni Hal Santiago. Noong 1978 ito ipinakilala at nalathala sa mga pahina ng Holiday Komiks (GASI).


Sa Aliwan Komiks naman lumabas at sinubaybayan ng mga komiks readers ang pakikipagsapalaran ng karakter na si ARAM. Ang action fantasy novel na ito ay mula sa panulat ni Joe Lad Santos ka-tandem ang dibuhistang si Al Cabral.


Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Turgesius, Ericson at Aram.

Tuesday, September 6, 2016

Golem, Borong-Borong and Bamaw


May mga komiks character pang nilikha ang mga beteranong komiks writer noong dekada 50  at 60  na nagbigay takot o kilabot sa mga komiks readers noon. Si GOLEM ay 1951 ipinakilala ng beteranong writer na si Mario Del Mar. Nalathala ang obrang ito sa unang isyu ng Extra Komiks at idinibuho ng beteranong dibuhista na si Fred Alcantara.


1952 naman nilikha ang komiks character na si BORONG-BORONG. Si Teodoro Virrey ang awtor ng nobelang ito na nabasa at sinubaybayan ng mga komiks readers noon sa mga pahina ng Mabuhay Komiks. Ang veteran komiks illustrator na si Bes Nieverra ang nagdibuho ng obrang ito ni Mr. Virrey.


Noong 1965, isang obra ang sinulat ni Virgo Villa (Mars Ravelo). Tinawag niyang BAMAW ang komiks character dito na natunghayan sa mga pahina ng Universal Komiks (PSG Publication) ng mga avid komiks readers noon. Si FC Perona ang naka-tandem ni Virgo Villa sa pagbibigay buhay at larawan sa nobelang ito.


Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Golem, Borong-Borong at Bamaw.