Friday, November 27, 2015

Golgota, Nosferata and Black Rose

Tatlong komiks characters na nagbigay din ng lagim at kilabot sa mga komiks readers noong dekada 80 at 90 ang naging ambag ng dating Editor in Chief ng GASI na si Ollie Roble Samaniego. Sila naman ang kilalanin nating muli.


Si GOLGOTA, ang isa sa komiks character na nilikha ni Ollie Roble Samaniego at natunghayan sa komiks ng GASI. Sa pamamagitan ng makapanindig balahibong pagsasalarawan ng dibuhistang si Celso “Sonny” Trinidad sa obrang ito ni Ollie, maraming komiks readers ang sumubaybay sa naturang nobela.


Sa mga pahina ng Holiday Komiks (GASI) naman unang ipinakilala ni ORS ang kanyang komiks character na si NOSFERATA  noong 1990’s. Nakatuwang niya sa pagbibigay buhay at larawan sa nobela niyang ito ang isa pa sa batikang komiks illustrator na si Clem Rivera. Dahil maraming tagasubaybay ang obrang ito ni Ollie, ibinalik ang Nosferata sa mga pahina ng Kilabot Qualikomiks noong mid 90’s kung saan tinawag din itong Chop-Chop Demons.


Ang The BLACK ROSE ang isa pa sa obrang nilikha ni ORS, na sa Holiday Komiks din niya ipinakilala. Dito ay naka-tandem niya ang dibuhistang si Toti Cerda.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komikscharacters na sina Golgota, Nosferata at ang The Black Rose

Tuesday, November 24, 2015

Riah, Natasha and Kinessa

Isa pang set ng mga komiks character na nilikha ni Vic J. Poblete and muli nating kilalanin. Mga tauhang nakilala sa kanilang mga taglay na katangian subalit ang idinudulot ay kalagiman pantasya at kababalaghan. Kilalanin natin sila.


Si RIAH, Ang (K)ampon ay ipinakilala ni VJP sa mga pahina ng Marvel Komiks (Rex Publication) noong Dekada 80. Naka-tandem niya sa pagbibigay buhay at larawan sa karakter na ito ang isa ring kinikilalang artist with international caliber na si Vic Catan Jr.


Si NATASHA naman ay sa mga pahina ng Pinoy Komiks (GASI) sinubaybayan ng mga avid komiks readers noong early 80's. Originally, ang nagdibuho ng obrang ito ni Vic Poblete ay si Karl Commendador (Thanks Mikail for the info) na hinalinhan ng bagito pa noong dibuhista na si Francis Von Barrios, na nang lumaon ay gumawa rin ng kanyang pangalan sa international comics scene.


Pangatlo si KINESSA, ang komiks character niyang nagtataglay din ng kapangyarihang nagdulot ng lagim. Ipinakilala si Kinessa sa mga pahina ng Kilabot Qualikomiks noong late 80's kung saan ang dibuhistang si Rudy Villanueva ang naka-tandem dito ni VJP.

Pinagbabalikang-tanaw ng Komixpage ang mga komiks character na sina Riah, Natasha at Kinessa.

Saturday, November 21, 2015

Frika, Monstro and Kalansay

Marami pang nilikhang komiks character si Vic J. Poblete na may temang fantasy-horror. Narito ang isa pang set ng mga tauhang binigyang buhay niya at isinalarawan naman ng kanyang mga ka-tandem na dibuhista. Kilalanin natin silang muli.


Si FRIKA ay kanyang ipinakilala sa mga pahina ng Pinoy Klasiks (GASI) noong mid 80’s. Naka-tandem niya sa nobelang ito ang dibuhistang si Noly Zamora.


Si MONSTRO naman ay sa mga pahina ng Kilabot Qualikomiks (GASI) nabasa at sinubaybayan ng mga komiks readers noong early 90’s. Ang dibuhistang si Mar Santana at Rhey Lizarda naman ang gumuhit ng obra niyang ito. 


Ang nobela niyang KALANSAY na nalathala sa Pinoy Komiks ay noong dekada 90 rin nila ipinakilala ng ka-tandem niyang dibuhista na si Celso “Sonny” Trinidad.


Pinagbabalikang-tanaw ng Komixpage ang mga komiks character na sinaFrika, Monstro at Kalansay.

Tuesday, November 17, 2015

Devil Car, Horror Express and Funhaus

Ang mga obra at nilikhang komiks characters ng writer/novelist na si Vic J. Poblete ay hindi nagpahuli sa dami ng mga avid komiks readers na tumangkilik at sumubaybay dito. Kilalanin natin ang mga naging hit niyang nobela.


Unahin natin ang DEVIL CAR. Ito ang pinaka-super hit sa mga nobelang sinulat niya sa komiks at ipinakilala niya sa mga pahina ng Holiday Komiks (GASI) noong dekada 80. Originally ay si Karl Comendador ang naka-tandem niyang dibuhista sa obrang ito na hinalinhan ni Lan Medina.


Si Vic Poblete rin ang lumikha ng HORROR EXPRESS na unang nalathala sa mga pahina ng Kilabot Qualikomiks (GASI) noong 1986. Naging hit din ang nobelang ito kaya nasundan pa nang Horror Express 2 na sa mga pahina ng Holiday Komiks nalathala. Ang dibuhistang si Larry Santiago ang gumuhit ng naka-post ditong larawan ng Horror Express.


Ang obra ni Vic Poblete na FUNHAUS ay sa Holiday Komiks (GASI) niya ipinakilala noong dekada 80. Ang naka-tandem niya sa pagbibigay buhay at larawan sa nobelang ito ay ang dibuhistang si Rudy Villanueva.

Pinagbabalikang-tanaw ng Komixpage ang mga obrang Devil Car, Horror Express at Funhaus.

Saturday, November 14, 2015

Cannibal, Gorgon and Gumgum

Ang mga likhang karakter ni Jim Fernandez sa komiks ay marami ring naging followers noon. Ang ilan sa mga nag-hit niyang obra ang ating kilalanin.


Ang The CANNIBAL ang isa sa kanyang hit na nobela noong dekada 80.  Natunghayan ang obra niyang ito sa mga pahina ng Aliwan Komiks (GASI) na binigyang buhay at larawan ng dibuhistang si Hal Santiago.


Ang tandem ding Jim Fernandez - Hal Santiago ang nagpakilala ng komiks character na The GORGON sa mga pahina ng Aliwan Komiks. Nai-feature ang obrang ito ni Jim sa Super Shocker Komiks (GAS) kung saan ang komiks illustrator na si Larry Santiago (ka-estiloni Hal)  ang nagdibuho.


Ang hit nilang tambalan noon (Jim Fernandez-Hal Santiago) ay nagbunga pa ng ibang komiks characters. Isa na dito si GUMGUM na sa Aliwan Komiks din nila ipinakilala noong dekada 90.

Pinagbabalikang-tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na The Cannibal, The Gorgon at si Gumgum

Tuesday, November 10, 2015

Black Orchid, Voodoo Diamond and Voodoo Stick

Marami pang mga limot na karakter na nilikha ang ating mga Pinoy komiks creators na gumawa ng impact sa mga nagbabasa ng komiks noon.  Matiyaga nilang sinubaybayan ang bawat labas ng mga obrang ito Linggo-Linggo at sabik na hinintay ang magiging katapusan. Kilalanin nating muli ang mga obra nilang ito.


Ang BLACK ORCHID ni Virgo Villa (Mars Ravelo) ang isa sa kanilang kinasabikang nobela at sinubaybayan sa bawat pahina ng Lagim Komiks (GMS Publication) noong late 60’s. Ang beteranong dibuhista na si Jose Caluag ang naka-tandem niyang nagbigay-buhay at larawan sa obrang niyang ito.


Lumikha rin ng impact sa mga komiks readers ang nobelang VOODOO DIAMOND ni Mars Ravelo noon. Ang yumaong mother ko na isa ring avid komiks readers noon ay naii-kuwento ito sa akin. Bagamat wala akong idea kung sino ang orihinal na dibuhistang naka-tandem ni Mang Mars dito, sa special issue at collector’s edition ng Super Shocker Komiks (GASI) na nalathala noong 1993, kung saan kasama ang obrang ito na nai-feature, ang komiks illustrator na si  Clem Rivera ang gumuhit ng larawang ipinoste ko dito.


Isa pa sa nai-feature sa Super Shocker Komiks noong 1993 ay ang VOODOO STICK. Ito’y base sa original novel na sinulat ni Jim Fernandez at iginuhit ni Celso “Sonny’ Trinidad. Isa itong kalansay ng putol na kamay na ang bawat matuunan ng hintuturong daliri ay lagim ang idinudulot o ibinubunga sa mabibiktima.

Sila ang mga komiks characters na pinagbabalikang tanaw ng Komixpage. Ang Black Orchid, Voodoo Diamond at Voodoo Stick.


Friday, November 6, 2015

Goomboo Roomboo, Mambo Dyambo and Gog

Maraming naging tagasubaybay na komiks readers noon si Mars Ravelo kaya tatlo pang mga limot na komiks characters na nilikha niya ang muli nating kilalanin.


Isa sa kinatatakutang komiks character na nilikha ni Mars Ravelo ang GOOMBOO ROOMBOO. Sa komiks na inilalathala ng GASI ipinakilala ang karakter na ito at kung hindi ako nagkakamali, ang yumaong dibuhistang si Vir Aguirre ang orihinal naka-tandem ni Mang Mars dito. Ang larawang naka-post dito ay guhit ng dibushistang si Toti Cerda na ginawa niya sa Super Shocker Komiks (GASI) noong 1993, kung saan nai-feature ang komiks character na ito ni Ravelo.


Isunod natin ang MAMBO DYAMBO, isa pang nobela na sinulat ni Mars Ravelo at ipinakilala sa mga pahina ng Pilipino Komiks (Ace Publication) noong 1954. Tungkol ito sa isang mysterious statue from India na nagkaroon ng buhay. Si Elpidio Torres ang kasama niyang nagbigay buhay at larawan sa obrang ito .Ang fantasy-comedy novel na ito ay isinapelikula ng Sampaguita Pictures sa ilalim ng pamamahala ni Octavio Silos at ginampanan nina Dolphy, Fred Montilla at Alicia Vergel.


Ang isa pang komiks character na nilikha ni Mars Ravelo ay ang GOG. Marami ring naging tagasubaybay ang obra niyang ito na pinagtambalan nilang muli ni Elpidio Torres.

Pinagbabalikang-tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Goomboo Roomboo, Mambo Dyambo at Gog.