Saturday, July 23, 2016

Madejas, Chowbar and DingoSa hanay ng mga asong komiks characters, may ilan akong nai-compile. Kabilang dito si MADEJAS na nakilala sa mga pahina ng Redondo Komix (Craf) noong 1963. Mula siya sa obrang sinulat ni Pablo S. Gomez ka-tandem ang dibuhistang si Tony Caravana. Si Nestor Redondo ang nagdibuho ng cover illustration na naka-post dito.


Si CHOWBAR ay produkto naman ng tambalang LP Calixto (Writer/Novelist) at Rudy Florese (Illustrator). Ipinakilala si Chowbar ng mag-tandem na Calixto/Florese sa mga pahina ng Teens Weekly Komiks (GASI)  noong 1979.


Dekada 90 (1994) naman sinubaybayan ng mga komiks readers ang kasaysayan ng asong si DINGO. Mula siya sa obrang sinulat ni Ron Mendoza ka-tandem ang dibuhistang si Clem Rivera. Sa Pinoy Klasiks (GASI) nalathala ang nobelang ito ni Ron.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks charaters na sina Madejas, Chowbar at Dingo.

Wednesday, July 20, 2016

Killer Bat, Dagit and GarudaNoong 1978, may KILLER BAT na ipinakilala sa mga pahina ng Hiwaga Komiks ang komiks writer/illustrator na si Ading Gonzales. Ito ay sarili niyang katha’t guhit.


May obra ring kinatha at iginuhit si Mar Santana na natughayan ng mga komiks readers sa mga pahina ng Super Sports Komiks noong 1989. Tinawag niya itong DAGIT. 


Si Mars Ravelo naman ay may obrang nalathala sa mga pahina ng Space Horror Comix noong 1988. Isa itong dambuhalang ibon na may sungay sa ulo. Tinawag niya itong GARUDA. Si Al Cabral ang dibuhistang nag-provide ng mga larawang guhit sa obrang ito ni Ravelo

Pinagbabalikang-tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Killer Bat, Dagit at Garuda.

Saturday, July 16, 2016

Sawa and Serpentina


Wala pang Anaconda series sa pelikula, meron na tayong mga ahas na karakter sa komiks. Noong 1951, isang SAWA ang ipinakilala ni Amado Yasona sa kanyang nobelang “Ang SAWA sa Lumang Simboryo”. Ito ay nalathala sa mga pahina ng Mabuhay Komiks at idinibuho ni Tony De Zuniga. Isina-pelikula ang obrang ito ni Yasona ng Premiere Production sa ilalim ng pamamahala ni Gerardo De Leon. 


Isa namang dambuhalang SAWA, na may katulad na titulo, ang ipinakilala sa komiks noong September 16, 1962. Ang writer na si Adolfo Bella ang sumulat ng obrang ito na idinibuho ni Ruben Yandoc sa Kislap Komiks (GASI)


Noong 1975, may tinawag namang SERPENTINA sa kanyang nobelang sinulat  si Greg Igna De Dios. Ipinakilala niya ito sa mga pahina ng Pioneer Komiks (GASI), ka-tandem ang dibuhistang si Abe Ocampo.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na Sawa at Serpentina.


Tuesday, July 12, 2016

Gringgo, Goomba and BotongBukod sa mga elepante, may mga nilikha pa si Mars Ravelo (Virgo Villa) na hayop ang bida sa kanyang mga obra. Kasama dito si GRINGGO, isang Leon na tinatawag ding hari ng kagubatan. Noong 1963 pa niya ito kinatha sa ilalim ng kanyang pseudonym na Virgo Villa. Ang nobelang ito ay nalathala sa mga pahina ng Espesyal Komiks at isinalarawan ng dibuhistang si Rudy Nebres. 


Noong 1966, ipinakilala naman ni Ravelo ang balyenang si GOOMBA sa mga pahina ng Tagalog Klasiks. Si Elpidio Torres ang nagdibuho ng cover illustration na ito pero si Yong Montano ang naka-tandem ni Ravelo sa pagbibigay buhay at larawan sa obrang ito. 


Isa namang maamong  buwaya ang ipinakilala ni Mars Ravelo (Virgo Villa) sa mga pahina ng Universal Komiks (PSG Publication) noong 1967. Tinawag niya itong BOTONG na alaga ng isang bata hanggang sa paglaki. Si Elpidio Torres naman ang naka-tandem ni Ravelo sa pagsasa-komiks ng obra niyang ito.


Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga animal komiks characters na sina Gringgo, Goomba at Botong. 


Saturday, July 9, 2016

Putol, Pangil and Kroko


May mga hayop na komiks characters na bagamat hindi specific na nakapangalan sa kanila ang titulo ng nobela, tumatatak naman sa mga komiks readers ang tawag o bansag sa kanila at naging household names din. Isa na dito si PUTOL, ang mabangis na buwayang kinasindakan sa nobelang “Matatalim na Pangil sa Gubat”.  Si Carlo J. Caparas ang creator nito ka-tandem ang dibuhistang si Hal Santiago. Sa mga pahina ng Pilipino Komiks (Atlas Publication) nakilala at sinubaybayan ang karakter na si Putol noong late 70’s. Isinapelikula ang nobelang ito ni CJC ng Cine Ventures Inc., sa ilalim ng pamamahala ni Direk pepe Marcos.


Ang tagumpay ng nobelang “Matatalim na Pangil sa Gubat” ni CJC kung saan nakilala si Putol ay sinundan ng isa pang buwayang komiks character. Ang obrang ito ay nakapangalan na mismo kay PANGIL (Anak ni Putol). Sa Pilipino Komiks din ito nalathala pero ang ka-tandem na dito ni CJC sa pagbibigay buhay at larawan kay Pangil ay si Ading Gonzales.


Taong 2007 na ipinakilala ni CJC ang isa pa niyang buwayang komiks character na si KROKO (Takas sa Zoo). Nalathala ito sa mga pahina ng short lived Klasiks Komiks (Sterling Publication). Muling naka-tandem dito ni CJC ang dibuhistang si Hal Santiago. Unfortunately, ang pagbabalik ng komiks sa circulation noong taong iyon ay naudlot kaya naputol na rin ang kasaysayan ni Kroko  sa ilang isyu pa lang na nailalabas ito.

Pingbabalikag tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Putol, Pangil at Kroko.

Tuesday, July 5, 2016

Goya and Magic Animal


Noong 1964, isa namang kalabaw na tinawag na GOYA (The Flying Carabao) ng kanyang creator ang ipinakilala. Si Amado Castrillo ang lumikha kay Goya na binigyang buhay sa komiks ni Alfredo P. Alcala. Nalathala ang karakter na ito sa mga pahina ng Alcala Komix (Craf Publication).


1991 naman natunghayan ng mga komiks readers ang isang kamelyo na tinawag na MAGIC ANIMAL. Ang karakter na ito ay ipinakilala ni Jim Fernandez sa mga pahina ng Pioneer Komiks, ka-tandem ang dibuhistang si Lan Medina.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Goya at Magic Animal.

Saturday, July 2, 2016

Silveria and Pomposa

Marami ring mga animal komiks characters na nilikha ang ating mga pinoy creators noon. Mga karakter na kinatakutan, kinamanghaan, kinatuwaan at minahal ng mga avid komiks readers noon. Mula sa pinaka-malaki hanggang sa pinaka-maliit at mula sa pinaka-mababangis hanggang sa pinaka-lovable. Sino-sino sila. Ang Komixpage ay nakapag-compile ng ilan sa mga ganitong komiks characters. Kilalanin natin sila.


Noong 1957, isang kabayo ang kinalugdan ng mga nagbabasa noon nang komiks. Siya si SILVERIA.  Si Mars Ravelo ang kumatha sa karakter na ito na binigyan naman ng buhay sa pamamagitan ng mga larawang guhit ni Alfredo P. Alcala. Ito ay nalathala sa mga pahina ng Hiwaga Komiks ng Ace Publication. Ito ay isinalin sa pelikula kung saan si Dolphy ang isa sa starring role dito.


Noong 1967, muling lumikha ng isa pang nakatutuwang kabayong komiks character si Mars Ravelo.  Tinawag niya itong POMPOSA (Ang Kabayong Tsismosa) Sa mga pahina ng Espesyal Komiks niya ito ipinakilala ka-tandem ang dibuhistang si Elpidio Torres. Isinalin ito sa pelikula ng Larry Santiago Productions sa ilalim ng pamamahala ni Lauro Pacheco.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Silveria at Pomposa.