Wednesday, June 29, 2016

Varga and Ric Benson


Mas unang nilikha ni Mars Ravelo ang kanyang super heroine na si VARGA. Natunghayan at nabasa ito ng mga komiks readers sa mga pahina ng Bulaklak Magazine noong 1947. Si Mars Ravelo rin ang nagdibuho ng obrang niyang ito.


Noong 1980’s, ibinalik ni Mars Ravelo ang kanyang komiks character na si VARGA. Ito ay inilathala niya sa mga pahina ng Bulaklak at Paru-Paro. Ang serye ng adventures ni Varga ay nasundan pa ng “Varga at ang Impakta” na lumabas din sa naturang babasahin noong 1982. Naka-tandem ni Mang Mars Ravelo dito ang dibuhistang si Jess Olivares.


Isa pang komiks character ang nilikha ni Mars Ravelo na halos nakasabayan ni Varga. Si RIC BENSON (Sa Lupain ng Mu, ang Nawalang Kontinente) Ang obra niyang ito ay kanya ring katha’t guhit na nalimbag din sa mga pahina ng Bulaklak Magazine noong 1947.


Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters a sina Varga at Ric Benson

Sunday, June 26, 2016

Dax, Vitro and Verbo


Credited to komiks editor/writer Joey Martinez, tatlong komiks characters ang nilikha niya na nagbigay aliw din sa mga nagbabasa ng komiks noong 1980’s. Kabilang dito si DAX, na ipinakilala at nalathala sa sa mga pahina ng Pilipino Funny Komiks, ang nangungunang babasahing pambata sa dekadang iyon. Si Buddy Gernale ang naka-tandem ni Joey sa pagbibigay-buhay at larawan sa obra niyang ito.


Si VITRO (The Star Warrior) ay sa mga pahina rin ng Pilipino Funny Komiks nalathala. Naka-tandem dito ni Joey Martinez ang dibuhistang si Nestor Infante.


Sa Diablo Komiks naman nalimbag ang obra ni Joey Martinez na si VERBO (Anghel Mistiko). Originally ay si Mar Santana ang kanyang ka-tandem sa pagsasalarawan ng obrang ito, pero may mga guest artist ding nagdibuho sa seryeng ito ni Joey.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Dax, Vitro at Verbo.

Thursday, June 23, 2016

Vigor, Vog and Zarbot


Maraming nilikhang komiks characters si Jim Fernandez noong dekada 80. Kabilang dito si VIGOR na nalathala sa mga pahina ng Pinoy Komiks noong 1983. Si Rudy Florese ang nagdibuho ng obra niyang ito.


Sinundan ito ng karakter na si VOG na nalathala naman sa mga pahina ng Aliwan Komiks noong late 80’s (1989). Si Hal Santiago ang nagdibuho ng obra niyang ito.


Late 80’s din natunghayan ng mga komiks readers ang kanyang komiks character na si ZARBOT na sa Aliwan Komiks din nalathala. Si Hal Santiago rin ang naka-tandem niya dito.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Vigor, Vog at Zarbot.

Monday, June 20, 2016

Zarex, UFO Hunter, and ZYX


1957 nilikha ni Clodualdo Del Mundo ang kanyang komiks character na si ZAREX Ipinakilala niya ito sa mga pahina ng Pilipino Komiks, ka-tandem ang dibuhistang si Fred Carrillo.1979 naman ipinakilala ni Ading Gonzales ang kanyang katha’t guhit na UFO HUNTER. Nabasa ng mga kabataang komiks readers ang karakter na ito sa mga pahina ng Pilipino Funny Komiks (Adventures Illustrated) na isa sa nangungnang children’s komiks noon.


Si ZYX ay 1983 nalathala sa mga pahina ng Darna Komiks (Atlas Publication). Nilikha siya ni Vic J. Poblete ka-tandem ang komiks illustrator na si Abel Laxamana.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks charaters na sina Zarex, UFO Hunter at ZYX.

Friday, June 17, 2016

Maddax, Mandro Misteryo and Blasarious


Noong 1990’s may mga new age warriors na ipinakilala. Mga mandirigmang gumawa ng sarili nilang kasaysayan at pakikipagsapalaran. Si MADDAX ay sa Aliwan Komiks (GASI) ipinakilala at nakilala ng mga komiks readers noong 1993. Nilikha siya ng nobelistang Vic J. Poblete ka-tandem ang dibuhistang si Clem Rivera.


Si MANDRO MISTERYO ay nagmula naman sa panulat ng editor/writer na si Mike Tan. Isa siyang mandirigmang walang kamatayan. Isa itong full length novel na ipinakilala ni Mike sa mga pahina ng Pinoy Klasiks noong late 90’s. Si Lan Medina ang nagdibuho ng mga larawang guhit sa obrang ito.


Early 90’s naman natunghayan ang pakikipagsapalaran ni BLASARIOUS (Alien Warrior) sa mga pahina ng Alien Komiks (Sonic Triangle Publication). Ako (Arman Francisco) ang lumikha at sumulat ng seryeng ito ka-tandem ang dibuhistang si Lucas Jimenez.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Maddax, Mandro Misteryo at Blasarious

Tuesday, June 14, 2016

Alpha Omega Girl, Karina Kariton and Super Nova


May ilang super heroine akong nakita na maihahanay din sa mga nauna ko nang nai-feature.  Kabilang dito si  ALPHA OMEGA GIRL na nilikha at ipinakilala ni Flor Afable Olazo sa mga pahina ng Teens Weekly Komiks (GASI) noong 1982 at idinibuho ni Nar O. Castro.


1980’s din nilikha at ipinakilala ni Nita Eden So si KARINA KARITON. Naka-tandem niya sa obra niyang ito si Abe Ocampo.


1990’s naman natunghayan at nabasa ng mga komiks readers ang pakikipagsapalaran ng isa pang super heroine. Si SUPER NOVA. Si Almel De Guzman ang lumikha sa karakter na ito in collaboration with komiks illustrator Larry Santiago.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang mga komiks characters na sina Alpha Omega Girl, Karina Kariton at Super Nova.

Saturday, June 11, 2016

Captain Kuto, Rex Aguila and Super Mando


Kilala sa komiks industry ang pangalang Ramon R. Marcelino o RR  Marcelino. May tatlong superhero character akong nakita na siya ang lumikha. Nauna dito ang kanyang superhero na kasinglaki ng kuto kaya tinawag niya itong CAPTAIN KUTO. Ipinakilala niya ang karakter na ito sa mga pahina ng Teens Weekly Komiks (GASI) noong 1973 ka-tandem ang dibuhistang si Nestor Malgapo.


Si REX AGUILA naman ay sa mga pahina ng Pilipino Funny Komiks sinubaybayan ng mga kabataang tumatangkilik sa babasahing ito noong dekada 80. Idinubuho ang obrang ito ni RR Marcelino ng komiks illustrator na si Cal Sobrepena (Piping Calusa).


Ang pinaka-latest niyang nilikhang superhero ay si SUPER MANDO. Noong 2006 ito natunghayan ng mga komiks readers sa mga pahina ng Liwayway Magazine. Naka-tandem niya sa pagbibigay buhay at larawan sa karakter na ito si Abe Ocampo.

Pinagbabalikang tanaw ng Komixpage ang nga komiks character na sina Captain Kuto, Rex Aguila at Super Mando.